Oznaczenia w rozkładzie

Wykaz podstawowych oznaczeń i symboli, które stosuje się w rozkładzie jazdy